Skolans kris, del 4: Förtroendet för lärarna

Under den gångna veckan har utbildningsministern återigen sjungit katederundervisningens och läxläsningens lov. Vilken annan minister som helst som uttalar sig om sådana detaljer inom sitt fögderi får direkt svara på frågor om ministerstyre och eventuell avgång. Men inte Jan Björklund.

När någon vars pedagogiska världsbild och ledarstil formats på en kaserngård anser att han bättre förstår hur skolundervisning för barn ska bedrivas inser man hur illa ställt det är med förtroendet. Det verkar som precis alla förstår skolans problem bättre än vad lärarna gör.

Dessa pekpinnar om undervisningen brukar Björklund varva med utsagor om att lärarnas status måste höjas, men befäster därmed bara hur låg statusen verkligen är. Vad man istället skulle vilja höra är något i stil med: ”Vi har fantastiska lärare i det här landet, vi ska ge dem allt stöd de behöver för att lyckas med sitt svåra uppdrag”.

Men det får vi aldrig, för självständiga och stolta pedagoger vill ingen ha. Istället belastas vi med mer och mer kontrollerande och byråkratiska uppgifter, vilket i grunden är ett misstroende av lärarnas förmåga att göra professionella bedömningar av elevernas framsteg.

I senaste Pedagogiska Magasinet skriver forskningsstrategen Cristina Robertson om just detta. Hon inleder sin debattartikel med ett för somliga kanske provocerande påstående: ”Ju mer lärarna kontrolleras, desto sämre blir undervisningen.”

Robertson menar att allt detta kontrollarbete som utförs av lärarna inte bara stjäl tid och engagemang utan också leder till ett förytligat lärande för elever inom skolans alla kunskapsområden. Hon slår fast att om målen ska uppnås ”måste elevers och lärares möjlighet till inspirerande kunskapsmöten och fördjupade pedagogiska samtal ständigt ha högsta prioritet”.

Den långa debattartikeln avslutas med följande rader:

”Status, förtroende och ansvarskänsla hör ihop! För att lärare fullt ut ska känna engagemang och kunna ta sitt professionella ansvar behöver de känna omgivningens stöd och tilltro. Avgörande för läraryrkets professionalisering och attraktionskraft är ett väl avvägt samspel mellan förtroende och kontroll. Att detaljreglera skolan är liktydigt med att avprofessionalisera en hel lärarkår. En alltmer begränsad yrkesautonomi medför med automatik att resultaten fortsätter att dala i svensk skola.”

Detta är inte svårt att förstå. Vill man ta arbetsglädjen från en hel yrkesgrupp ska man definitivt minska inflytandet över deras egen arbetsinsats. Jag vill bara utbrista: Säg vad vi ska göra, men ta mig fan inte hur!

”Besinna er, byråkrater!”

3 reaktioner till “Skolans kris, del 4: Förtroendet för lärarna

  1. Vi ska dock vara medvetna om att anledningen till att Björklund uttalar sig om katederundervisningen är att kommunerna/SKL släppt ut mängder av föreläsare som sjungit högt om PBL, tema, entreprenöriellt lärande och att lärarutbildningen inte ens låtit oss behålla ledarskap och ansvar utan talat om handledarskap och beredskap.

    Björklunds agerande är bara en reaktion på hobbypolitikernas tramsiga petande i lärarnas profession.

    1. Jag kan absolut ställa upp på din beskrivning av den ”skolutveckling” som kommunerna bedrivit. När det gäller det entreprenöriella lärandet kan man även lägga till Svenskt Näringsliv, som i högsta grad varit delaktiga.

      Men om det är detta som utbildningsministerns kritik gäller så borde han vara tydligare på den punkten och adressera kritiken till rätt instans. Som det nu är sänker han bara lärarna ytterligare.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s